(1)
Açıkgöz, A.; Yıldız, E. Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması. Bes Diy Derg 2016, 44, 220-228.