[1]
Akışın, Z., Yılmaz, Ünsal, Köse, M., Edizer, S. ve Ünalp, A. 2019. Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. Beslenme ve Diyet Dergisi. 47, 1 (Nis. 2019), 100-104. DOI:https://doi.org/10.33076/2019.BDD.665.