[1]
Uçar, A. ve Hasipek, S. 2008. Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 36, 1-2 (Haz. 2008), 31–46.