[1]
Öztürk, Şeniz, Şen, H., Akyüz, C. ve Gökmen Özel, H. 2018. Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 46, 2 (Ağu. 2018), 125–135. DOI:https://doi.org/10.33076/2018.BDD.297.