[1]
Şengüzel, S. ve Yılmaz Akyüz, E. 2022. Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Beslenme ve Diyet Dergisi. 50, 1 (May. 2022), 27–34. DOI:https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1545.