[1]
Durduran, Y., Sağdıç, A., Demir, L.S., Uyar, M. ve Yücel, M. 2021. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 49, 2 (Mar. 2021), 56-64. DOI:https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1410.