[1]
Yalçın, C. Özgür, Yılmaz Sarıaltın, S., Abudayyak, M. ve Yenilmez, E. 2020. 2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in vitro Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 48, 1 (Haz. 2020), 55-62. DOI:https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1260.