[1]
Ustaoğlu, T., Acar Tek, N. ve Yıldırım, A.E. 2019. İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 48, 1 (Ara. 2019), 43-54. DOI:https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1238.